Starannie przygotowane kalendarze książkowe

Starannie przygotowane kalendarze książkowe
brak zdjęcia

Starannie przygotowane kalendarze książkowe to wizytówka przedsiębiorstwa, które zostało uruchomione w 1998 roku jako inicjatywa pana Sławomira Kotowskiego. Biznes powstał w odpowiedzi na rosnące znaczenie materiałów reklamowych w promocji przedsiębiorstw oraz jako kluczowy czynnik budowania ich silnej pozycji konkurencyjnej. Kalendarze książkowe, jak i pozostałe artykuły powstają na fundamencie aktywnego dialogu z klientem, dzięki któremu zostaje wypracowany wspólny cel przedsięwzięcia. Zmieniające się uwarunkowania rynkowe przyczyniły się także do poszerzenia specjalizacji przedsiębiorstwa o usługi grawerskie.